Her vil Erik bygge 80 nye leiligheter. Nå nærmer det seg en endelig avgjørelse