Tilbudet er sterkt truet - nå vil de vise hva folk kan gå glipp av