Flere hundre gikk skuffet hjem. Dette sier senterlederen om ballongslippet som ikke gikk helt etter planen