Mistenker mann i 20-årene for å ha tent på boligblokk