Denne utstillingen er åpen hele døgnet – trekker frem et helt spesielt bilde