Her møtes skogeierne: – God planlegging letter arbeidet

foto