Flere tusen mål med viktige friluftsområder kan gå tapt