– Finnes grenser for hva som kan belastes bilistene

foto