– Dette er nok ganske historisk. Jeg har ikke hørt om noe lignende før