Ett parti har klart å få med like mange kvinner som menn på valglista

foto