Staten kjøper Meraker Brug: Viktig å sikre at den forblir i norske hender

foto