Økonomisjefen i Stjørdal er forberedt på et krevende år

foto