Skal bygge nytt søppelanlegg på over 50 mål – kan havne i Stjørdal eller Malvik