Den årlige vurderingen av kommunene fra tidsskriftet Kommunal Rapport viser at Malvik har rykket opp fra plass nummer 177 til 161 på totalrangeringen.

Det er spesielt bedring på områdene skole og økonomi som gir et bedre totalresultat, mens kommunen på andre områder i vurderingen ikke kan vise til forbedring i rangeringen.

Barometeret er en enkel oversikt over hvordan kommunene drives, men er ingen fasit med entydige svar for hver enkelt kommune.

Kommunebarometeret måler kommunenes tjenestetilbud på 141 ulike indikatorer på 12 ulike tjenesteområder. De viktigste tjenestene som vurderes er grunnskole (20 prosent vekting), pleie og omsorg (20 prosent), barnevern (10 prosent), barnehage (10 prosent), økonomi (10 prosent) og kostnadsnivå (5 prosent).

Stjørdal kommune falt noen hakk og innehar nå 203.-plassen på totalrangeringen, mens Meråker komune avanserte til 118.-plass.