Stavsjøfjelltunnelen ble stengt på grunn av vogntog med problemer