E6-nabo ber om garanti for sikkerheten i kvikkleireområde

foto