Måtte bruke tolk da folk fra sju land kom for å høre på eksperten