– Turismen i bygda får for lite anerkjennelse

foto