Etterlyser utesvømming i skolene. Nå stiller han ordføreren til veggs