Mener utbruddet er under kontroll, åpner både kulturhus og idrettshaller

foto