Nå ønsker stjørdalsbedriften å utvikle industriområdet på Sveberg.

– Noe av arealet skal brukes til eget lager. Men anslagsvis 25-28 mål planlegger vi å leie ut til annen virksomhet, sier daglig leder Terje Gaarden hos Vikaune Fabrikker.

Søker leietaker

Betongvareprodusenten ønsker å reise et bygg på området så fort som mulig. Og gjerne i samarbeid med en leietaker. Derfor er stjørdalsbedriften nå på jakt etter andre virksomheter som kan tenke seg å være med på etableringen på Sveberg.

Årsaken til at Vikaune Fabrikker har kjøpt deler av industriområdet på Sveberg, er at bedriften er i ferd med å vokse ut av anlegget bedriften eier på Sutterøy i Stjørdal.

– Her er det helt fullt. Vi har vært på jakt etter et nytt område å vokse på lenge, sier Terje Gaarden.

Industriområdet som Vikaune Fabrikker har sikret seg på Sveberg, skal først og fremst brukes til lagerplass. Tomta skal nå planeres og det skal bygges veg inn på området.

– Vi håper å kunne ta over en gang neste høst, sier daglig leder Terje Gaarden.

42 millioner

Vikaune Fabrikker betaler 42 millioner kroner for industriområdet på Sveberg.

Målet er å reise et industri- og lagerbygg på Sveberg. Gjerne i samarbeid med andre aktører i distriktet.

– Vi har sikret oss godt med plass og leter nå etter en samarbeidspartner som kan tenke seg å etablere virksomhet i området, sier Gaarden.

Han legger til at Vikaune Fabrikker er åpen for innspill og ønsker slik at et nybygg kan skreddersys til en framtidig bruk.

Gaarden understreker at bedriften ikke har planer om å flytte betongvarefabrikken på Sutterøy i Stjørdal til det nye området på Sveberg. En ny lagerplass vil imidlertid frigjøre sårt tiltrengt plass på Sutterøy.

Stjørdalsbedriften har vært på jakt etter et område å vokse på, i lang tid. I denne prosessen har Vikaune Fabrikker har hatt vurdert flere områder i Malvik og i hjemkommunen Stjørdal.

Skuffet over Stjørdal

Daglig leder Terje Gaarden og Per Vikaune som er en av eierne i bedriften, sier seg derfor veldig skuffet over at hjemkommunen Stjørdal ikke har kunnet stille med et industriområde som bedriften er tjent med.

– Her har Stjørdal kommune og politikerne en viktig jobb å gjøre, sier Per Vikaune.

Han sier seg imidlertid veldig glad for at det har vært mulig å få til en avtale om å kjøpe tomt til industrivirksomheten i nabokommunen Malvik. Denne tomta har den store fordelen at den ligger tett inntil trafikkåren E6.

– Vi driver i en bransje med små marginer. Derfor blir også logistikken vår veldig viktig, sier daglig leder Terje Gaarden.

Vikaune Fabrikker har 14 ansatte ved anlegget i Stjørdal. Knoppskyting til Sveberg kan føre til at bedriften får behov for flere ansatte. Men dette vil Gaarden ikke tallfeste ennå.

Vikaune Fabrikker produserer forskjellige typer betongprodukter. Det dreier seg om belegningsstein, heller, kantstein, mur- og blokkprodukter, industridekke i betongstein og dekke til industribygg og parkeringsplasser. Bedriften hadde i fjor en omsetning på rundt 54 millioner kroner.

Vikaune Fabrikker er den desidert eldste industribedriften i Stjørdal. Bedriften ble etablert i 1920 og kan feire sitt hundreårsjubileum om få år.