Det er tidligere gitt tydelige signaler om at politikerne ønsker prosjektet i realisert.

Eco-bygg AS, som overtok prosjektet i 2014, hadde planlagt å starte utbyggingen vinteren etter. Men uenighet om detaljer i planene har gjort at realiseringen har blitt utsatt. Nå har utbyggeren levert et justert forslag til utbygging av sentrumseiendommen. Det er prosjektert et fem etasjer høyt bygg med 40 leiligheter, næringsareal på 1.600 kvadratmeter i første etasje og parkeringskjeller med 70 plasser.

Wigum-gården i Hommelvik sentrum har i seks år vært planlagt erstattet av et fem etasjer kombinert bolig- og næringsbygg.

Det gamle forretningsbygget i Hommelvik sentrum har stått delvis tomt siden dagligvarekjeden Ica for seks år siden avviklet butikken. Eierne av eiendommen har utarbeidet flere forslag til regulering av nytt bygg, med næringslokaler og leiligheter. Men hver gang har administrasjonen og politikerne i Malvik kommune funnet noe å sette fingeren på.

Planer sendt i retur

Planene for «Vikasenteret» og senere «Hyggen» er i tur og orden sendt i retur med beskjed om at prosjektet går utover de kommunale bestemmelsene som regulerer størrelsen på bygget og høyden. For få parkeringsplasser på egen eiendommen og etablering av trygge fortau har også vært blant argumentene for å vende tommelen ned.

Reguleringsforslaget fra den nye eieren, Eco-bygg AS, ble sendt i retur etter behandling i Utvalg for areal og samfunnsplanlegging (Aresam) i februar i fjor. Politikerne valgte den gangen å følge rådmannens innstilling om å be utbygger justere byggeprosjektet.

For store avvik

– I dette planforslaget kan det virke som at tiltakshaver søker å få plass til for mye på for liten plass. Rådmannen anbefaler at tiltakshaver går gjennom prosjektet, tilpasser det og gir det en utforming som er i tråd med bestemmelsene som er gitt i områdereguleringen for Hommelvik sentrum, skrev rådmannen i sin innstilling, og som ble fulgt opp av et samlet utvalg.

– Vi mener avvikene fra sentrumsplanen er for store. Her bør utbygger se på planen en gang til og komme med forsalg som er i tråd med sentrumsplanen, sa virksomhetsleder Frank Johansen i Malvik kommune under behandlingen i utvalget. Han mente en positiv behandling av dette byggeprosjektet ville føre til at andre utbyggere i sentrum ville kunne kreve å få samme behandling av sine utbyggingsprosjekter.

Må realiseres

– Vi ønsker en realisering av prosjektet, og aksepterer ikke at uenighet om mindre vesentlige detaljer skal stanse det, sa utvalgsleder Bernt Ole Ravlum til Bladet i desember i fjor.

– Vi ønsker oss fortetting i sentrum. Hommelvik trenger et kombinert nærings- og leilighetsbygg. Folk danner grunnlag for ny næringsvirksomhet og dette bygget vil bidra til flere innbyggere i sentrum, sa Ravlum.

Kan behandles i september

Bjørn Ossletten, i virksomhet Areal og samfunnsplanlegging i Malvik kommune, sier i en kommentar at de regner med at det nye reguleringsforslaget vil kunne behandles av politikerne i utvalgsmøte i september.

– Nå i ferietiden har vi ikke anledning til å se på detaljene i forslaget fra utbygger før saksbehandleren er tilbake fra ferie i august. Dersom alt i forslaget er i orden vil reguleringsforslaget kunne legges frem med en innstilling til møtet i Aresam i september, sier Bjørn Ossletten.

Daglig leder Egil Glørstad i Eco-bygg AS er på ferie og hadde ikke anledning til å kommentere saken overfor Bladet denne uka.