Denne gjengen er i gang med et nytt prosjekt

Frivillighetskoordinator Merethe Bekkavik, Kari Christensen i helsesamarbeidet VærMed, Kjersti Løvik og Inger-Ruthgerda Wellendorf i Stjørdal Røde Kors og kommunedirektør Tor Jakob Reitan møttes for å snakke om frivillighetens betydning. Foto: Runar Vollan