Her satser skolen på framskritt i klasserommet. Det vekker debatt