Over 40 centimeter med vann sto opp på veggene i uthuset