Nå skal de vurdere saken om praktgården i Stjørdal på nytt