Roy ble møtt med forståelse og sympati, men alt snudde da flere gamle bilder ble vist på storskjerm