«Krakilsk» flypassasjer førte til at politiet måtte tilkalle forsterkninger: – Problemer med å få kontroll på ham