Politikerne har bestemt seg for å skjerme flere på kuttlista