Har sendt ut farevarsel: - Kan bli lokalt vanskelige kjøreforhold