Dette tjener politikerne - nå kommer forslag om reduserte satser