«Om E6-planen hadde kommet til behandling i dag, er det stor sannsynlighet for at de alvorligste naturinngrepene ville blitt redusert»

foto