Omstridt og betent utbygging vedtatt av flertallspartiene i det avtroppende kommunestyret