Sjåføren av dette vogntoget fikk ikke kjøre videre på E6