Har fått flere tips om savnet mann - forsvinningssaken går nå inn i en ny fase

foto