Kjersti hadde rett, men føler seg hengt ut i media: – Her går prestisje foran liv