Stenger fylkesveg opp til 45 minutter på grunn av sprengning

foto