– Jeg er provosert, for det er ikke lov å sette opp et slikt skilt

Å parkere på parkeringsplassen nedenfor Litjtrøa mener Grudt ikke er noen god løsning. Hun er provosert over skiltet (innfelt) som grunneieren har satt opp. Foto: Richard Bakken