– Varaordfører Ole Hermod Sandvik var tidligere ute og ville ha bysykler på plass i Stjørdal sentrum sist sommer. Disse syklene så vi aldri noe til. Nå vil vi i SV hjelpe Sandvik.

Beskjeden kommer fra Morten Harper i Sosialistisk venstreparti i Stjørdal, foran møtet i dagens formannskap.

Sammen med partifellen Anja Ristad har han funnet en pengesekk med statlige kroner hvor det kan søkes om midler øremerket miljøtiltak.

– Sykler som alternativ til bilen i bystrøk er et meget godt miljøtiltak. Dette bare ett eksempel på miljøforbedrende tiltak vår kommune kan søke om midler til fra Miljødirektoratet, sier SV–politikeren.

Selv kommer han syklende til sentrum fra huset sitt på Hell.

– Jeg kan nevne at for inneværende år ble det gitt støtte for innkjøp av elsykler til kommuner som søkte med begrunnelsen å redusere biltrafikken i bykjernen, ta ned utslippene, begrense forpestinga av lufta, sier Harper.

Mange muligheter

SV tar opp saken for å sette kommunen på sporet av en «pengesekk» kommunen kan hente midler fra.

– Snart skal vi vedta en sentrumsplan for Stjørdal. Her skal vi tenke trafikk og et eksempel er å søke om midler for billigere buss til og fra sentrum, eller mer konkret, støtte for å redusere prisen på Pendel'n. Flere bør sette igjen bilen og ta bussen til sentrum. Et godt tiltak for bedre byluft, sier Harper.

Svømmehall

Partifellen Ristad er lærer, med erfart inneklima i skolen i kommunen.

Hun vet at Stjørdal kommune står foran en betydelig oppgave når det gjelder fornyelse og utvidelse av skolebygg i kommunen. Her er det også miljøkrav.

– Her vil det også være mulig å hente pengestøtte fra direktoratets pengesekk for miljøtiltak. Vi må handle, vi må forberede søknader, sier Ristad.

Søknadsfristen er februar neste år. Harper oppfordrer stjørdalspolitikerne framover til å bruke tida godt og lage gode søknader. Miljøtiltakene er mange, og han minner blant annet om at politikerne har snakket mye om ny svømmehall, et prosjekt hvor flere miljøfaktorer slår inn.

Ristad vil torsdag i formannskapet be ordføreren om noen minutter for å ta opp denne saken.