Ordfører Ingrid Aune i Malvik er med på næringslivsbladet Kapitals kåring av landets 100 mektigste kvinner. Der har hun fått en plass blant mange sentrale politikere, byråkrater, ledere i offentlig sektor og kvinnelige næringslivsledere.

- Dette var både overraskende og hyggelig. Det viser at vi har satt Malvik kommune på kartet, og at det oppleves som at vi har gjennomslagskraft, sier Aune til Bladet.

Det er ikke mange ordførere som er nevnt av Kapital, men Aune er likevel ikke den eneste.

- Det er som du sier ikke mange ordførere som er nevnt av Kapital. Det er jo ekstra artig at jeg som ordfører i Malvik er i selskap med kvinnelige ordførerne fra fire større byer; Oslo, Tromsø, Asker og Bærum. Samtidig er det en påminnelse om at vi trenger flere kvinnelige ordførere i landet for å styrke mangfoldet i demokratiet vårt. Fortsatt er 72% av norske ordførere menn, bare 28% kvinner, sier Aune til Bladet.

Det var Nea Radio som først omtalte saken. Til radioen sier Aune at kåringen i Kapital tar utgangspunkt i det magasinet definerer som maktpsosisjoner og evnen til å påvirke.

– Helt øverst på lista står naturlig nok statsminister Erna Solberg, tett fulgt av sine kvinnelige statsråder. Jeg ble veldig overrasket. Det er jo en kjensgjerning at de fleste som figurerer i media er menn og det er fint at det settes fokus på kvinner på denne måten. Oftest handler jo slikt om penger og den type innflytelse, derfor syntes jeg det er godt å konstatere at også vi folkevalgte kan komme med. Hun forteller at blant kvinnene på den prestisjetunge topplista, finnes det flere ordførere, sier Ingrid Aune i intervjuet med Nea Radio.