Dette huset er solgt for 7,1 millioner. Se oversikt over alle eiendommene som har skiftet eier i Stjørdal i mars