Seks kvinner og en mann vil bli ny psykolog i kommunen

foto