Mener det er feil at Forsvaret eier disse verdifulle stedene. Nå vil de overta områdene

foto