Statoilmedarbeiderne har planlagt og iverksatt tiltak som har redusert utslippene av karbondioksid med 50.000 tonn det første halvåret i år! Målet deres var opprinnelig å redusere med 35.000 tonn i løpet av et helt år.

Klar målsetting

– Vi er veldig opptatt av å redusere klimautslippene fra olje- og gassvirksomheten vi bestyrer, sier Erling Meyer.

Målsettingen er et sentralt element i Statoils strategi og skal gjennomsyre alt arbeid som gjøres i organisasjonen. Da handler det om alt fra flyreiser til avanserte undervannsfabrikker som plasseres på havbunnen der olje og gass vinnes ut.

Erling Meyer er plassjef for Statoils virksomhet på Tangen i Stjørdal. Statoilkontoret har rundt sju hundre medarbeidere. De jobber med drift av olje- og gassinstallasjonene i havet utenfor Midt-Norge, samt utvikling og utbygging av nye felt. Ambisjonen er å opprettholde produksjonen på dagens nivå til 2030 og videre.

Statoil-medarbeiderne på Tangen har satt klare målsettinger når det handler om å redusere klimautslippene.

Hele tida

– Vi følger opp, måler og sjekker hele tida, sier Meyer.

I tråd med Statoils strategi om å produsere olje- og gass i et fremtidig lavkarbon-regime blir alle sider av det Tangen-medarbeiderne driver med, gjennomgått og vurdert opp mot klimamålene.

Fokus er på energieffektivisering og mye av de reduserte utslippene kommer gjennom systematisk innsats og smarte løsninger. Et av de enkle tiltakene som er gjennomført er redusert bruk av fly- og helikopterreiser.

Mens ansatte tidligere ofte reiste mellom Værnes og Kristiansund for å dra med helikopter ut til plattformene ute i havet, foregår veldig mye av kommunikasjon og problemløsning nå via nettmøter med video. Det er hele tida åpen linje mellom for eksempel Heidrun-plattformen på Haltenbanken og Statoilavdelingen på Tangen i Stjørdal.

– Det blir som å sitte i samme rom, sier Meyer.

Oppgavene løses raskere og mer effektivt, samtidig som klimautslippene fra reiser går ned.

Kunnskap

Meyer og kollegene erkjenner at bruken av fossile energikilder, er en del av verdens klimaproblem. Målsettinger i internasjonale avtaler gjør at utslippene kan ikke øke. Det er de ansatte hos Statoil i Stjørdal veldig bevisste på.

LES OGSÅ: Vil erstatte Statil med bio-arbeidsplasser

– Vi erkjenner at vår virksomhet representerer en del av problemet. Samtidig ser vi at vi som jobber i denne bransjen, også er en veldig viktig del av løsningene i framtida, sier Erling Meyer.

Da handler det om å bruke kunnskapen målbevisst. Tidligere måtte det bygges store installasjoner for å utvinne olje og gass på norsk sokkel. Nå brukes mer og mer undervannsløsninger som bygges på havbunnen og knyttes til plattformene som allerede står der.

Verdensledende

Norsk oljeteknologi er verdensledende. Den norske olje- og gassvirksomheten representerer adskillig lavere klimautslipp enn det som er «normalen» for bransjen på verdensbasis. Norsk olje og gass er rett og slett «renere». Ute i Europa erstatter norsk gass kull som energikilde. Mange av de nye tekniske løsningene er utviklet og blir driftet fra Tangen i Stjørdal.

– Våre medarbeidere har høy kunnskap. Vi er veldig stolte over jobben vi gjør, sier Erling Meyer.

Statoilavdelingen på Tangen er driftsorganisasjon for olje- og gassfeltene i havet.

De sju hundre medarbeiderne på Tangen i Stjørdal har ansvaret for å planlegge og lede utvinningen av eksisterende og nye olje og gass på felt i havet utenfor Midt-Norge. Da er de hele tida på jakt etter mer effektive måter å drive på.

– Å redusere klimautslippene, er en veldig viktig målsetting som arbeidet vårt måles på, sier \Meyer.

Formidable inntekter

Statoils driftsorganisasjoner på Tangen i Stjørdal administrerer feltene Heidrun, Kristin, Tyrihans, Åsgard, Mikkel og Morvin. Her produseres nå 500.000 fat olje om dagen. Salgsverdien av oljen tilsvarer formidable 200 millioner kroner hver eneste dag.

LES OGSÅ: - Helt urealistisk fra Miljøpartiet

Norsk olje- og gass-sektor gir det norske samfunnet formidable inntekter hvert eneste år, i 2015 var statens direkte inntekter fra næringen hele 170 milliarder. Det er mer enn dobbelt så mye som inntektene fra alle andre sektorer til sammen.

Statoilmedarbeiderne på Tangen i Stjørdal står for en betydelig del av denne inntektsstrømmen som danner grunnlaget for det norske velferdssamfunnet.

Vindkraft

Samtidig som Statoil utvinner fossile energikilder som olje og gass, jobber selskapet også med å utvikle grønne og fornybare energikilder. Vindkraft til havs er en viktig del av dette arbeidet.

Allerede forsyner Statoil en million husstander i Storbritannia med energi fra vindkraft. I løpet av de neste årene er planen å levere vindkraftenergi til fem millioner husstander i Europa.

– Statoil er et stort selskap som jobber med å levere energi. Vår oppgave her på Tangen i Stjørdal er å drive olje- og gassfeltene i havet utenfor landsdelen vår mest mulig sikkert og effektivt og med minst mulig klimaavtrykk, sier Meyer.

Statoils plassjef i Stjørdal Erling Meyer i kontrollrommet med direkte forbindelse til Heidrun-plattformen. Foto: Jan Erik Sundøy