Over 20 av de ansatte i denne bedriften har fått permitteringsvarsel