Det sier Tore Arntzen som er regionleder for BaneNOR Eiendom. Avdelingen har ansvaret for jernbanestasjonene i regionen.

Planer og rammer

– Nå venter vi på de kommunale planene og rammene som sier noe om hva vi får lov til å bygge ut ved jernbanestasjonen i Stjørdal, sier Arntzen.

Han deltok tirsdag på den store idédugnaden som arealavdelingen i Stjørdal inviterte til. Rundt 25 deltakere deltok under dugnaden på Quality Airport Hotel. Her møttes planpolitikerne i Stjørdal med planleggere fra kommunen og representanter fra næringsdrivende fra Stjørdal og representanter for selskapene som driver med kollektivtrafikk i Stjørdal.

Tett og høyt

Tore Arntzen fra BaneNOR som eier stasjonsområdet, hadde ett tydelig budskap til deltakerne på idédugnaden. BaneNOR ønsker å bygge tett og høyt ved stasjonsområdet.

Her ønsker de å bygge ut et servicetilbud i tillegg til knutepunktfunksjonene for tog, buss og taxi. Det vil også handle mye om å legge forholdene bedre til rette for dem som bruker sykkel eller går til og fra stasjonen.

Vil vokse

– Vi vet at trafikken over stasjonen i Stjørdal vil vokse mye i årene som kommer. Det må vi ta hensyn til når framtidige funksjoner skal planlegges, sier Tore Arntzen.

BaneNOR presenterte for noen år siden idéskisser til hvordan området ved jernbanestasjonen i Stjørdal kan bygges ut. Skissen omfattet både boliger og næringslokaler i tillegg til de rene stasjonsfunksjonene.

Tverrforbindelse

En viktig forutsetning for utviklingen av stasjonsområdet, er at det blir bygget tverrforbindelse over eller under jernbanesporet fra stasjonen og vestover.

– Vi må flytte dagens overflateparkering av biler bort fra selve stasjonsområdet, mener Tore Arntzen.

Nå er BaneNOR spent på den nye sentrumsplanen for Stjørdal som kommunen og politikerne jobber med.

Høringsutkast i høst

– Målet er å presentere et høringsutkast i løpet av høsten, sier Geir Aspenes som leder arealavdelingen i kommunen.

Den nye sentrumsplanen skal erstatte den gamle planen som er fra 2012. Den nye sentrumsplanen for Stjørdal vil tillate at det bygges både tettere og høyere i sentrum av Stjørdal.

Samtidig er det målet at den nye sentrumsplanen skal bidra til å skape mer levende byrom i Stjørdal. Å legge mulighetene til rette for kollektivtrafikk, gående og syklende blir en viktig del av den nye planen.

Stasjonsbyen

Geir Aspenes minner om at den første byplanen som arkitekt Sverre Pedersen utarbeidet for Stjørdal tidlig på tjuetallet, handlet om stasjonsbyen Stjørdal. Jernbanestasjonen var et sentralt element i hele planen.

– Kom du til byen med tog, gikk du av på stasjonen midt i sentrum med de viktige byfunksjonene rett i nærheten, sier Aspenes.

Flyttet østover

Utviklingen i Stjørdal har fjernet seg fra denne tanken. Sentrum er flyttet østover bort fra jernbanestasjonen. På stasjonsområdet har det egentlig skjedd lite siden tjuetallet. Bilen har overtatt veldig mye av transporten. Det har også satt sitt sterke preg på Stjørdal.

Et viktig spørsmål under gruppearbeidet var å belyse hvordan jernbanestasjonen i Stjørdal kan utvikles til å bli et velfungerende knutepunkt for kollektivtrafikken.

– Vi har fått inn mange gode innspill, sier enhetsleder Geir Aspenes.

Idéene tar planleggerne nå med seg når de nye planene for kollektivknutepunktet Stjørdal skal nedfelles i de kommunale planene.

De 25 deltakerne jobbet sammen i grupper med idéer til hvordal stasjonsområdet i Stjørdal kan knyttes tettere til sentrum. Foto: Jan Erik Sundøy