Her vil de heller ha skolebøker enn digitale hjelpemidler