Trosser Statsforvalteren og sier ja til boligtomt etter klage