Stjørdaling dømt for over 20 straffbare forhold

foto