Det er Asgeir Heimstad, leder i MS-foreninga lokalt i Stjørdal, som sier dette. På MS-dagen 26.august vil han på lokalforeningas stand i Stjørdal sentrum orientere om dette tilbudet (også til politikerne som er på stand på torget). En mulighet som funksjonshemmede, etter søknad til kommunen, kan få. Ei ordning hvor den funksjonshemmede selv avgjør hvordan han eller hun velger å bruke sin assistanse for å komme igjennom dagen på den mest optimale måte, med den funksjonshemmede selv i fokus, sier Heimstad.

Nesten ingen

Denne ordninga med «BPA» er relativt ny, og Heimstad er usikker på hvor mange i Stjørdal som er innvilget en slik ordning.

– Kanskje er det ingen. Eller bare et par personer. Dette er en av årsakene til at vi løfter fram denne saken på denne dagen. Kjenner til at i andre kommuner som er sammenlignbare med Stjørdal, er det langt flere som har fått innvilget ordninga. Hvorfor det er slik, ønsker vi å finne svar på, sier Heimstad.

Bare fire

Bladet har tatt en kjapp sjekkerunde og får vite at i Værnesregionen, hvor Stjørdal i folketall er den største kommunen av de fire, finnes det totalt fire personer som har fått innvilget BPA-ordninga. Om det er en eller fire av disse i Stjørdal, har vi ikke fått svar på. Det er tilsammen fire som har BPA i Værnesregionen. Til sammenligning har Steinkjer 20.

– Uansett, tilsammen fire i regionen er et lavt antall sammenlignet med andre kommuner, befolkningstall tatt i betraktning, sier Asgeir Heimstad.